fbpx

  "תוכנית "צופים גרעין צבר

  תוכנית 'גרעין צבר' תומכת במאות צעירים הבוחרים לעשות עליה לישראל, להיקלט בארץ ולשרת בצה"ל כחיילים בודדים ולעשות זאת במסגרת קבוצתית. לאורך כל התכנית הקבוצה מקבלת תמיכה צמודה, ליווי ריגשי, חברתי, ביורוקרטי וצבאי

  התוכנית מונה מעל ל-1,000 חיילים בודדים בשירות צבאי. מידי שנה מגיעים לארץ כ-400 חברי גרעין נוספים המקבלים מעטפת מלאה לאורך כל שלבי התכנית התכנית מלווה את הצעירים בתהליך הכנה טרם הגעתם לארץ, דרך פרק קליטה בארץ ובמהלך כל שירותם הצבאי

  :התוכנית מחולקת לשלושה שלבים

  מיון והכנה - בשלב זה עוסק צוות גרעין צבר במיון המועמדים לפני קבלה לתוכנית, יצירת דינמיקה קבוצתית והכנה לעלייה לארץ, אנשי הצוות בתחום זה הם אנשי חינוך עם אוריינטציה שיווקיות, יכולת הובלת קבוצות ויכולות מיון והערכה

  פרק הקליטה - קליטה בארץ והכנת המשתתפים לשירות צבאי משמעותי על כל המשתמע על כך. בשלב זה עוסקים אנשי החינוך של גרעין צבר בכתיבת והוצאה לפועל של התוכניות החינוכיות, ליווי הצוותים בשטח ועוד

  שירות צבאי - במהלך השירות הצבאי של חיילי גרעין צבר עוסקים אנשי החינוך של גרעין צבר בתפעול השוטף תוך ליווי צוותים ופתרון אתגרים שעולים במהלך השירות, בנוסף יוצרים אנשים החינוך תכני העשרה לצוותים ולמשתתפים

  תחומי המשרות

  שיווק ולוגיסטיקה

  Are you ready to go?

  Click the "Apply" button and start your journey of becoming an IDF Lone Soldier